เกษตรศิวิไลซ์ จับมือการยาสูบแห่งประเทศไทย นำร่องโครงการพัฒนาใบยาสูบอินทรีย์ พืชผักและสมุนไพรออร์แกนิค คาดสร้างเม็ดเงินสะพัดกว่า 2.2 พันล้านบาท

rem nesciunt recusandae ut deleniti voluptas et sapiente nobis

นายพีรธัช สุขพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เกษตรศิวิไลซ์ จำกัด ผู้นำด้านการสนับสนุน พัฒนา และต่อยอดด้านเกษตรอินทรีย์ให้เป็นระบบการเกษตรที่ยั่งยืนและมั่นคง พลิกโฉมวงการเกษตรกรรมไทย จับมือการยาสูบแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง นำร่องจัดทำ “โครงการพัฒนาใบยาสูบแบบออร์แกนิค เพื่อแปรรูปเป็นสารอาหารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่” เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพใบยาสูบให้เป็นวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์คุณภาพสูง ผนวกการปลูกพืชผักและสมุนไพรออร์แกนิคเสริมในพื้นที่ สำหรับแปรรูปเป็นวัตถุดิบคุณภาพสูงสำหรับเภสัชกรรม และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคต่างๆ รวมทั้งเพื่อร่วมพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบไทย ตั้งเป้าสร้างรายได้เพิ่มสูงขึ้นถึง 5 เท่า

 

ทั้งนี้ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบในสังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทยพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกให้ปลอดสารเคมีและมีอินทรีย์วัตถุเพียงพอต่อการเพาะปลูก

สำหรับใบยาสูบอินทรีย์อยู่ในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาภายใน 2 ปี รวมทั้งส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานปลูกพืชผักและสมุนไพรออร์แกนิคในพื้นที่โดยปลูกตามความเหมาะสมของช่วงฤดูกาลเพาะปลูกในช่วงแรกนำร่องปลูกพืชผักและสมุนไพรออร์แกนิคในแปลงยาสูบภาคเหนือ 5 จังหวัด จะสามารถสร้างรายได้ต่อสมาชิกเกษตรกรยาสูบในปีที่ 3 อย่างน้อย 70,000 บาทต่อไร่ต่อปี หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 2.2 พันล้านบาท จากพืชผักและสมุนไพรออร์แกนิคเพียงอย่างเดียว หากการวิจัยและพัฒนาใบยาสูบอินทรีย์เสร็จสิ้น มั่นใจว่าจะสามารถเพิ่มรายได้และมูลค่าเพิ่มได้สูงถึง 5 เท่าอย่างแน่นอน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อรจินดา บุรสมบูรณ์
ผู้เรียบเรียง : อรจินดา บุรสมบูรณ์
แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว